Stichting Rimari

De Stichting Rimari is opgericht om de door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam benoemde onderzoekers, bestuurders, commissarissen en/of andere deskundigen bij te staan en te ondersteunen. De Stichting doet dit onder meer door enkele malen per jaar bijeenkomsten te beleggen voor deze doelgroep met als doel de kwaliteit van de door de Ondernemingskamer opgedragen werkzaamheden te bevorderen. Daarnaast heeft de Stichting een rol bij de ontwikkeling van verzekeringsdekking voor de betrokkenen en bij de ontwikkeling van praktijkrichtlijnen.


Het bestuur van de Stichting Rimari wordt gevormd door:
Job van der Have, voorzitter
Noor Zetteler
Barbara van Hussen
Willem Meijer

Verzekering

Een bestuurder, commissaris of beheerder van aandelen benoemd door de Ondernemingskamer valt niet zonder meer onder de dekking van een bestaande bestuurdersaansprakelijkheidspolis. Bovendien beschikt niet iedere onderneming over een dergelijke verzekering. Dit terwijl de benoemde functionaris wel het risico loopt aansprakelijk gesteld te worden. Ook een door de Ondernemingskamer benoemde deskundige of onderzoeker loopt het risico aansprakelijk gesteld te worden in verband met de uitoefening van zijn taak. De reguliere bestuurders- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden voor deze aansprakelijkheidsstellingen geen of onvoldoende dekking.

De Stichting Rimari heeft daarom in samenwerking met AON een twee aparte polissen laten ontwikkelen voor de door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen. Een polis voor bestuurders en commissarissen en een polis voor beheerders van aandelen, onderzoekers en deskundigen.

Indien u meer informatie wenst over deze polissen dan kunt u contact op nemen met AON.

AON Risk Solutions  |  Professional Services
Anton Lintel RAiA
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam
Tel. 020-4305265
Mobiel: 06-22803608
anton.lintel@aon.nl

Contact

Stichting Rimari

Job van der Have
06 46710158
jobvanderhave@outlook.com

Copyright 2021 Rimari.